קווי סינטר בנויים לחומר נושאות הזזה

  • בשנת 2014 נבנו קווי sinter ...
בשנת 2014 נבנו קווי sinter לחומר נושאות הזזה